Ensemble Guillaume

byl založen v únoru 2000 a jeho první sbormistryní se stala Pavla Fendrichová (roz. Ježková). Pod jejím vedením sbor nastudoval a s úspěchem prováděl Machautovu Messe de Notre Dame, kterou představil mj. i ve švýcarském Engadinu v roce 2003. V témže roce sbor nastudoval ve spolupráci s dirigentem O. Tajovským a orchestrem brněnské konzervatoře Requiem d moll J. D. Zelenky.  
V roce 2004 sbor uskutečnil projekt pod názvem Pocta Františku Sušilovi. Obsahem bylo nastudování lidových písní v úpravách Zuzany Vlčinské a pod jejím vedením. Projekt měl v rámci Roku české hudby připomenout životní výročí a význam díla tohoto sběratele lidových písní.
V roce 2004 převzal umělecké vedení sboru Lukáš Vendl, s nímž sbor v tomto roce v postní a velikonoční době provedl soubor Responsorií J. D. Zelenky.
V roce 2005 Ensemble Guillaume uskutečnil velký projekt s názvem “Poslyšte s radostí“. Jeho obsahem bylo natočení CD adventních písní a koled v úpravách Zuzany Vlčinské, které je součástí stejnojmenného zpěvníku vydaného v nakladatelství WinGra. K práci v oblasti lidových písní se sbor i přes práci na základním repertoáru opakovaně vrací, neboť je to velmi dobrá příležitost k dalšímu rozvoji prožitkových aspektů hudby, hledání individuálního i společného výrazu a prohlubování vzájemné komunikace.

V letech 2005-2008 sbor pod vedením Lukáše Vendla rozšířil svůj repertoár o řadu skladeb J. D. Zelenky, H. Schütze, J. H. Scheina, J. S. Bacha, H. Purcella a dalších autorů období baroka i renesance a zahájil pravidelnou spolupráci se sopranistkou Irenou Troupovou, orchestrem barokních nástrojů Harmonia delectabilis a dalšími interprety. Sbor pravidelně pořádal letní interpretační workshopy s účastí Ireny Troupové jako lektorky.
Od roku 2007 Ensemble Guillaume několikrát pořádal interpretační dílny zaměřené na polyfonii 15.století, které probíhají pod vedením přední evropské odbornice na hudbu tohoto období, Rebeccy Stewart, a jejích žáků Mami Irisawy a Martina Erhardta. Během těchto workshopů v letech 2007-2009 byla již nastudována např. Missa Lesse faire a mi Josquina Desprez nebo Missa mi-mi Johannese Ockeghema.
Každoročně vystupuje na Dobříš, v Praze v chrámu Sv. Mikuláše aj. Projekty barokní a renesanční hudby střídají autorské dramaturgie vedoucího souboru aj.
Má za sebou řadu projektů na různých festivalech, jako Haydnovské slavnosti, Koncerty Plzeňsko aj.